Print this page
 
Lindebergskolenes musikkorps

Om korpset
c

LINDEBERGSKOLENES MUSIKKORPS - KORPSET MED SPILLEGLEDE!

Korpset vårt består pr. september 2017 av 25 musikanter (18 i hovedkorpset og 7 rekrutter) fra 3. klasse og oppover.
Musikantene rekrutteres primært fra Lindeberg, Skjønnhaug og Jeriko skoler, men musikanter fra andre skoler i nærområdet er hjertelig velkommen!

Rekruttene og hovedkorpset har hver sine fellesøvinger på Lindeberg skole på onsdager.
I tillegg har musikantene enkeltundervisninger på tirsdager eller torsdager.